Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

4473 138d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
0863 96e7 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagoszko goszko
4742 c421 390
Reposted fromtfu tfu viagoszko goszko
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viasupposedtobe supposedtobe

March 24 2017

7629 1e57 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
Przeraża mnie myśl, że do końca życia będę miała poczucie, że jest tak jak nie powinno być.
— zwariować można
Reposted fromtojestpojebane2 tojestpojebane2 viadiedrunk diedrunk

March 23 2017

2753 45fb 390
Reposted fromadzix69 adzix69
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viastarryeyed starryeyed
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viamadda madda
9112 dd1d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
3687 a58e 390

March 22 2017

9246 e0e2 390
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viairmelin irmelin
6472 4691 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viajethra jethra
4014 4acc 390
Reposted frompiehus piehus viamuchless muchless
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle

March 21 2017

5004 9df1 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaspontaneous spontaneous
5263 19be 390
Reposted fromNajada Najada viajethra jethra
Reposted frompanimruk panimruk viagoszko goszko

March 20 2017

6394 2f22 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamadda madda
1538 22c2 390
Reposted fromkefka kefka viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl