Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

9316 6949 390
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
0486 4e8b 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamefir mefir
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
3376 d877 390
Reposted frombrumous brumous viajethra jethra
8077 9e88 390
Reposted fromhagis hagis viajethra jethra
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz

September 18 2017

8833 4eee 390
O, jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— St. I. Witkiewicz - ,,Pożegnanie jesieni"
2345 7360 390
Reposted fromblutelf blutelf viaspontaneous spontaneous
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viawszystkodupa wszystkodupa
2337 30ce 390
Reposted fromkilljill killjill viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa

September 17 2017

1565 502f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspontaneous spontaneous
3706 cb6b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
3863 ff2f 390
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
7362 2457 390
Reposted fromtwarze twarze viagdziejestola gdziejestola
5907 8cdf 390
pora na pszygodę
Reposted fromsadamik sadamik viairmelin irmelin
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl