Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaviajero viajero
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
5733 099d 390
Reposted fromipo ipo via100suns 100suns

September 15 2018

Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
5217 44c8 390
Reposted frompiehus piehus viacoolstorybro23 coolstorybro23
4989 6ca5 390
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka vialittle-things little-things
1352 e199 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
1048 4365 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viawszystkodupa wszystkodupa
5071 c549 390
0176 97be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
1001 9fd9 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
5658 e066 390
Reposted fromzungud zungud viawszystkodupa wszystkodupa

September 11 2018

August 21 2018

4989 6ca5 390
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka vialittle-things little-things
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl