Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

2351 cbd2 390

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viajasnaa jasnaa

August 18 2017

1285 1c28 390
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra
8237 116b 390
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viajethra jethra
9491 7bd6 390
Reposted fromPoranny Poranny viajethra jethra
2875 078d 390
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viajethra jethra
5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viajethra jethra

August 16 2017

Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
8246 47b4 390

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viamylove mylove

August 14 2017

Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0469 6b86 390
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
5064 3e73 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viasziiiz sziiiz
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viasziiiz sziiiz
5004 535f 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viasziiiz sziiiz

August 13 2017

9008 6a8b 390
4486 c38f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
9786 7e17 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viamuchless muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl